Browsing Category

Vấn Đáp Phật giáo

Là con của Phật, dù tại gia hay xuất gia thì đều phải tuân thủ giới luật, tuyệt đối không được phá…

Câu hỏi 28: Giữ giới Con bạch thầy! Tánh của các pháp vốn không vậy tại sao mình phải giữ giới? Trả Lời: Đây là câu hỏi cao trong Phật pháp nhưng ở đây thầy trích dẫn câu của cụ Tổ: "Thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung…

Cây hương thờ ngoài trời đã giải rồi thì có thể phá bỏ được không? Nếu được thì có cần làm lễ?

Câu hỏi 8: Sau khi chết mà nóng trên đỉnh đầu thì có được vãng sinh Cực lạc không? Con bạch thầy! Con đi trợ niệm thấy các ban trợ niệm họ nói rằng người sau khi chết mà nóng trên đỉnh đầu như thế là họ được vãng sinh Cực lạc. Vậy có đúng…