Browsing Category

Trí Tuệ Phật Giáo

Công ơn của cha mẹ như núi cao biển rộng, phận làm con nhất định đừng quên hiếu thảo phụng dưỡng mẹ…

Ngày Xưa tại nước Ba La Nại có một người nghèo khổ trên còn phụng dưỡng cha mẹ già, dưới là một đàn con thơ, gặp năm mất mùa cuộc sống gia đình ngày càng đói khổ, không cơm ăn áo mặc. Vì để cho con mình được ăn no một chút, sống qua cơn…

Câu chuyện vị vua Đầu La Kiện Ninh biến thành cá cứu muôn dân thoát khỏi nạn đói suốt 12 năm và đạo…

Ngày xửa ngày xưa, tại Nam Thiệm Bộ Châu có một vị vua tên là Đầu La Kiện Ninh. Đất nước của ngài rộng lớn, trong nước có sáu vạn ngọn núi cao, sáu vạn con sông lớn. Ngài thống lĩnh tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, tám ức thành thị. Trong cung có…

Dù bị oan ức, thái tử Pháp Thí vẫn giữ trọn vẹn đạo làm con, cuối cùng vẫn là Trời xanh có mắt, kẻ…

Ngày xưa có vị quốc vương thống trị đất nước rộng lớn. Nhà vua có một thái tử tên là Pháp Thí. Thái tử tính tình điềm đạm, nhân từ, hiếu thảo, hành vi đoan chính, nghiêm trang. Một lần thừa tướng dẫn thái tử đến bái kiến nàng cung phi yêu…

Thủ Đà La năm lần bảy lượt gây chuyện ác với người con nuôi và quả báo nặng nề mà ông ta phải chịu

Xưa kia, có một người vô cùng nghèo khó, vợ sinh được đứa con trai mà cũng không nuôi nổi, đành phải dùng vải rách bọc lại, đợi lúc đêm tối đem con bỏ ngoài đường cùng tất cả số tiền bấy lâu chắt góp được. Ông mong rằng con mình sẽ gặp được…

Lòng nhân từ của bố con vị vua Trường Thọ, Trường Sinh đối với kẻ tử thù Ác vương đã chứng minh: Từ…

Thuở xưa có một vị quốc vương tên là Trường Thọ. Vua có một người con trai tên Trường Sinh. Vua Trường Thọ nhân từ đức hạnh, không bao giờ dùng hình phạt với quan dân, khiến cho đất nước giàu mạnh, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân vui…

Không ngại hi sinh thân mình để tìm đường cứu vớt chúng sinh, tâm từ bi của Đại Ý thật như biển rộng…

♦ Giữ lời thệ nguyện Ngày xưa có một nước tên là Hoan Lạc Vô ưu, quốc vương tên Quảng Từ Ai. Trong nước có vị trưởng giả vô cùng giàu có. Vợ ông tên là Chiên Đà. Chiên Đà mang thai mười tháng sinh ra một đứa con trai, tướng mạo khôi ngô…

Vua Tát Ba Đạt xả thân mình cứu mạng chim bồ câu, cả đời chỉ một nguyện ước phổ độ chúng sinh

Vào thuở xa xưa có vị quốc vương tên là Tát Ba Đạt nhân từ, thường giúp người nghèo khổ, hoạn nạn, ưa thích bố thí, làm việc công đức. Đế Thích biết được việc này vô cùng lo lắng do địa vị ấy không phải được hưởng suốt đời, bất luận là ai,…

CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN CỨU NHÂN NHÂN TRẢ OÁN, nhưng Trời xanh có mắt, kẻ vong ân bội nghĩa cuối cùng gặp…

♦ Tu hành cứu độ Có một đất nước tên là Ma Thiên La, nhà vua trị vì đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ để vào rừng sâu núi thẳm xuất gia tu hành. Nhà vua cởi bỏ vương phục, mặc trên mình y phục làm từ vỏ cây và ở trong rừng sâu…