Browsing Category

Tổ ấm

“Dụng tâm, có thể khiến đối phương tin tưởng bạn cả đời”: Đây là nguyên tắc để vợ chồng…

 Dụng tâm, có thể khiến đối phương tin tưởng bạn cả đời; dụng tâm kế chỉ có thể khiến đối phương tin tưởng bạn nhất thời Dụng tâm là lấy yêu thương để suy nghĩ vấn đề, dùng thiện ý và thành ý để đến xử lý vấn đề; dụng tâm ý là dùng phương…