10 câu nói – phản ánh ra khí chất của một người!

Giữa người với người, chính là một loại duyên phận. 1, Người càng có bản sự thì càng không phát cáu. Bởi tố chất, tu dưỡng, học thức, năng lực sẽ tổng hợp nên phẩm cách của một người. 2, Chuyện mỹ diệu nhất trên đời chính là, khi bạn ôm…

Muốn thành việc lớn, đừng quên tiểu tiết

Người có học thức rộng, văn hóa cao không bao giờ quên tiểu tiết. Chính ở những tình huống nhỏ nhặt, khí chất và phong thái của một người mới được thể hiện ra rõ ràng nhất. Dưới đây là câu chuyện trải nghiệm của một vị giảng viên đại học.…

Người nhân hậu ắt có phúc dày

Mọi người thường khuyên nhủ nhau rằng làm người thì phải nhân hậu, nhưng như thế nào mới có được coi là một người nhân hậu? Sự nhân hậu như dòng chảy ngầm dưới đáy sâu của lòng sông. Nó rất mạnh mẽ nhưng trên bề mặt lại vô cùng yên ả,…