100 điều gửi tặng trước khi ra đi của lão thầy thuốc Đông y 112 tuổi nổi tiếng: Ai muốn trường họ…

Theo quan điểm của Đông y, căn bản của sức khỏe nằm ở tâm, mọi phương pháp trị bệnh đều dựa vào việc dưỡng tâm, tâm tịnh thân ắt sẽ tĩnh. Vì vậy, khi bị bệnh, đừng chỉ quan tâm chữa trị bên ngoài mà nên dựa vào hệ thống phục hồi của chính…