Monthly Archives

January 2019

Phật dạy: Không có gì là không thể buông bỏ được,Chỉ là một số người đợi đau tới tận tâm can

Phật dạy: Không có gì là không thể buông bỏ được,Chỉ là một số người đợi đau tới tận tâm can Kỳ thực không có nỗi đau nào lớn đến mức không buông bỏ được, chỉ là chưa tới tận cùng… Hãy cùng đọc câu chuyện sau Có một người đàn ông với vẻ…

Sống ở đời cần nhất một Tấm Lòng

Mấy trăm năm trước, Nguyễn Du đã viết những dòng như thế này: …“Có tài mà cậy chi tài, Chữ Tài liền với chữ Tai một vần Ðã mang lấy Nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ Tâm kia mới bằng ba…

Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người để hóa giải chỉ cần 4 nặng 3 nhẹ đúng chỗ như lời Phật…

Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh , họ tức giận, chặn…  Phật lại…

Là phụ nữ, đừng sợ thành công hay hạnh phúc không đến với mình: Những câu nói truyền cảm hứng của…

Phụ nữ cũng có thể làm nên những điều kì diệu mà có thể sẽ khó có nhiều người tin. “Một người phụ nữ giống như một túi trà – bạn không bao giờ biết cô ấy mạnh mẽ thế nào cho đến khi nhấn chìm cô ấy trong nước nóng.” – Eleanor Roosevelt –…