Monthly Archives

March 2018

Sống tốt thì hay chịu thiệt thòi, vậy thì phải làm sao? Đọc những điều dưới đây, bạn sẽ tìm ra con…

Tu không cần đi chùa nhiều, đọc kinh nhiều, ăn chay giỏi, làm công quả chuyên cần, xây chùa cất miếu…nếu làm được những điều này thì tốt. Nhưng vấn đề chính yếu của tu là thấu hiểu và “quyết tâm” ứng dụng những điều Phật dạy vô đời sống…

Ở đời vui đạo phải tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Ngẫm về cái đạo Tùy duyên thế nào

Tùy duyên còn là thái độ biết tận dụng những nhân duyên mới mẻ đang hội tụ trong hiện tại để giải quyết vấn đề, hay tạo nên những đột phá tốt đẹp hơn. Nó sẵn sàng bỏ qua những dự tính, kể cả những khuôn thước đã được đặt để trước đây. Thái…

Từ bi là công đức lớn nhất của đời người

Trong Kinh Như Thị Ngữ, Đức Phật dạy: “Tất cả công đức mà ta thực hiện ở trên đời, góp lại cũng không bằng sự thực tập từ quán (quán từ bi). Làm chùa, đúc chuông hay làm việc xã hội… tất cả những công đức đó chỉ bằng một phần mười sáu công…